המחלבה הביתית שלי

Homeעדכוניםהמחלבה הביתית שלי
gvina

לצורך הפעלת המחלבה הביתית נחוצים רק סיר, סכין, כירת חימום וכף ערבוב. התוספים, המחמצות והאנזימים שהם מחוללי הגבנה, ניתנים בסדנה.