HomeRecipeגבינה לבנה למריחה

גבינה לבנה למריחה

גבינה לבנה למריחה

גבינה לבנה טרייה ורכה המוכרת בשם קוורק (Quark או Quarg). תהליך הכנתה מבוסס על החמצת החלב והפרדת הגבן ממי הגבינה. תפוקת הגבינה תלויה במידה רבה בטמפרטורת הפיסטור של החלב המשמש לייצורה. על בסיס אותה המחמצת ובשינוי התהליך ניתן לייצר לבן בגביעים ושמנת חמוצה. אפשרי גיוון בטעמים.


כדאי לדעת…

  • סעיף 1 כדאי לדעת
  • סעיף 2 כדאי לדעת
  • סעיף 3 כדאי לדעת
  • סעיף 4 כדאי לדעת
  • סעיף 5 כדאי לדעת

מעט

  • מעט על… 1
  • מעט על… 2
  • מעט על… 3
  • מעט על… 4
  • מעט על… 5

על מנת לעבוד עם החלב ולייצר ממנו מוצרים באיכות טובה, יש לערוך היכרות יסודית עם החלב כחומר גלם, ללמוד את תכונותיו ותכונות המוצרים המופקים ממנו. כך ניתן יהיה לנצל את יתרונות החלב כדי שנפיק מהם את המיטב. כל פעולה בשלבי ההכנה משפיעה על טיב המוצר וטעמו.
סדנאות "עושים גבינות בבית" עוסקות בכל אלה ברמה גבוהה. בסדנה ניתן הסבר מקיף על הרכב החלב, תכונותיו ועל גורמי הקלקול העלולים להיווצר בו.

Comments are closed.