HomeRecipeגבינת רוקפור

גבינת רוקפור

גבינת עובש רוקפור

גבינה קשה ממשפחת העובש הכחול/ירוק (פיניצילום רוקפורטי). במקור היא מיוצרת מחלב כבשים. יש גבינות טובות מאותה משפחה המיוצרות מחלב בקר, הדומות בטעמן יותר לגורגונזולה האיטלקית. העובש צומח בתוך הגבינה, מתפתח בתעלות אוויר הנוצרות בתהליך הייצור וניכר בצורת נימים ירוקים/כחולים המבתרים אותה מכל עבר. ההבחלה ממושכת וחיי המדף ארוכים.


כדאי לדעת…

  • סעיף 1 כדאי לדעת
  • סעיף 2 כדאי לדעת
  • סעיף 3 כדאי לדעת
  • סעיף 4 כדאי לדעת
  • סעיף 5 כדאי לדעת

מעט

  • מעט על… 1
  • מעט על… 2
  • מעט על… 3
  • מעט על… 4
  • מעט על… 5

על מנת לעבוד עם החלב ולייצר ממנו מוצרים באיכות טובה, יש לערוך היכרות יסודית עם החלב כחומר גלם, ללמוד את תכונותיו ותכונות המוצרים המופקים ממנו. כך ניתן יהיה לנצל את יתרונות החלב כדי שנפיק מהם את המיטב. כל פעולה בשלבי ההכנה משפיעה על טיב המוצר וטעמו.
סדנאות "עושים גבינות בבית" עוסקות בכל אלה ברמה גבוהה. בסדנה ניתן הסבר מקיף על הרכב החלב, תכונותיו ועל גורמי הקלקול העלולים להיווצר בו.

Comments are closed.