HomeRecipeגבינת קממבר

גבינת קממבר

גבינת קממבר

גבינה חצי קשה המיוצרת בעזרת עובש לבן (פניצילום קנדידום). בשלב מסוים של ריבוי העובש נוצרת פריחה של הנבגים והבשלת הגבינה נעשית מחוץ לחריץ אל תוכו. לאחר תקופת הבחלה של מספר שבועות היא טובה למאכל. ככל שחולף הזמן היא בשלה וארומטית יותר. אך ככל שריחה עז היא נחשבת יותר למוצר צרפתי לאניני טעם. ניתן להכין קממבר גם מחלב עיזים וכבשים.


כדאי לדעת…

  • סעיף 1 כדאי לדעת
  • סעיף 2 כדאי לדעת
  • סעיף 3 כדאי לדעת
  • סעיף 4 כדאי לדעת
  • סעיף 5 כדאי לדעת

מעט

  • מעט על… 1
  • מעט על… 2
  • מעט על… 3
  • מעט על… 4
  • מעט על… 5

על מנת לעבוד עם החלב ולייצר ממנו מוצרים באיכות טובה, יש לערוך היכרות יסודית עם החלב כחומר גלם, ללמוד את תכונותיו ותכונות המוצרים המופקים ממנו. כך ניתן יהיה לנצל את יתרונות החלב כדי שנפיק מהם את המיטב. כל פעולה בשלבי ההכנה משפיעה על טיב המוצר וטעמו.
סדנאות "עושים גבינות בבית" עוסקות בכל אלה ברמה גבוהה. בסדנה ניתן הסבר מקיף על הרכב החלב, תכונותיו ועל גורמי הקלקול העלולים להיווצר בו.

Comments are closed.