HomeRecipeגבינת לאבנה

גבינת לאבנה

גבינת לאבנה

גבינה טרייה רכה ומוחמצת המיוצרת באמצעות העשרה בחיידקים המחמיצים בתהליך ההגבנה, בהתאם להתמשכות התהליך והטמפרטורה. אפשר לייצר לאבנה רכה, בעלת מרקם רך, או סמיך. בתהליך ממושך יותר אפשר לייצר לאבנה כדורים שיתרונם בחיי מדף ארוכים, ותוך שימוש בתנאי קירור מתאימים ואחסון בשמן. שינוי בתהליך מאפשר ייצור יוגורט. הלאבנה והג'יבנה נחשבים למוצרים המובילים המטבח הערבי.


כדאי לדעת…

  • סעיף 1 כדאי לדעת
  • סעיף 2 כדאי לדעת
  • סעיף 3 כדאי לדעת
  • סעיף 4 כדאי לדעת
  • סעיף 5 כדאי לדעת

מעט

  • מעט על… 1
  • מעט על… 2
  • מעט על… 3
  • מעט על… 4
  • מעט על… 5

על מנת לעבוד עם החלב ולייצר ממנו מוצרים באיכות טובה, יש לערוך היכרות יסודית עם החלב כחומר גלם, ללמוד את תכונותיו ותכונות המוצרים המופקים ממנו. כך ניתן יהיה לנצל את יתרונות החלב כדי שנפיק מהם את המיטב. כל פעולה בשלבי ההכנה משפיעה על טיב המוצר וטעמו.
סדנאות "עושים גבינות בבית" עוסקות בכל אלה ברמה גבוהה. בסדנה ניתן הסבר מקיף על הרכב החלב, תכונותיו ועל גורמי הקלקול העלולים להיווצר בו.

Comments are closed.