HomeRecipeגבינת אדם וגאודה

גבינת אדם וגאודה

גבינת אדם

גבינה קשה ("צהובה" בשפת העם) המיוצרת בתהליך מורכב ומוקפד יותר ועוברת כבישה והמלחה בתמלחת. תודות לתהליך עיבוד הגבן ואופן ההמלחה וההבחלה, חיי המדף של הגבינה ארוכים באופן משמעותי מחיי המדף של גבינות רכות וחצי קשות. גבינת הגאודה מקורה בהולנד (ע"ש העיר חאודה שבדרום הולנד). היא מעובדת באופן דומה לגבינת אדם, עם מחמצת שונה ועיבוד מעט שונה. זמן ההתיישנות שלה הוא בין 4 ל-18 חודשים ואפשר להוסיף לה תבלינים מיוחדים.


כדאי לדעת…

  • סעיף 1 כדאי לדעת
  • סעיף 2 כדאי לדעת
  • סעיף 3 כדאי לדעת
  • סעיף 4 כדאי לדעת
  • סעיף 5 כדאי לדעת

מעט

  • מעט על… 1
  • מעט על… 2
  • מעט על… 3
  • מעט על… 4
  • מעט על… 5

על מנת לעבוד עם החלב ולייצר ממנו מוצרים באיכות טובה, יש לערוך היכרות יסודית עם החלב כחומר גלם, ללמוד את תכונותיו ותכונות המוצרים המופקים ממנו. כך ניתן יהיה לנצל את יתרונות החלב כדי שנפיק מהם את המיטב. כל פעולה בשלבי ההכנה משפיעה על טיב המוצר וטעמו.
סדנאות "עושים גבינות בבית" עוסקות בכל אלה ברמה גבוהה. בסדנה ניתן הסבר מקיף על הרכב החלב, תכונותיו ועל גורמי הקלקול העלולים להיווצר בו.

Comments are closed.