-

HomeRecipeגבינת צפתית

גבינת צפתית

גבינה צפתית

גבינה מלוחה טרייה, חצי קשה, אשר נולדה בתהליך מסורתי, כאשר היה צורך להאריך את חיי המדף של המוצר. בכפרי הגליל מכנים את הצפתית "עכאווי" (הגבינה מעכו) והיא מיוצרת מחלב כבשים. בשיטות התעשייתיות ההמלחה מופחתת. אפשר לגוון בטעמים.


כדאי לדעת…

  • סעיף 1 כדאי לדעת
  • סעיף 2 כדאי לדעת
  • סעיף 3 כדאי לדעת
  • סעיף 4 כדאי לדעת
  • סעיף 5 כדאי לדעת

מעט

  • מעט על… 1
  • מעט על… 2
  • מעט על… 3
  • מעט על… 4
  • מעט על… 5

על מנת לעבוד עם החלב ולייצר ממנו מוצרים באיכות טובה, יש לערוך היכרות יסודית עם החלב כחומר גלם, ללמוד את תכונותיו ותכונות המוצרים המופקים ממנו. כך ניתן יהיה לנצל את יתרונות החלב כדי שנפיק מהם את המיטב. כל פעולה בשלבי ההכנה משפיעה על טיב המוצר וטעמו.
סדנאות "עושים גבינות בבית" עוסקות בכל אלה ברמה גבוהה. בסדנה ניתן הסבר מקיף על הרכב החלב, תכונותיו ועל גורמי הקלקול העלולים להיווצר בו.

Comments are closed.