HomeRecipeגבינת פטה

גבינת פטה

גבינת פטה

גבינה חצי קשה, יוונית במקורה, מלוחה ומובחלת המבוססת על חלב כבשים, אך ניתן לייצרה גם מחלב בקר. משלבים בה שיטות שימור, המלחה והבחלה מיוחדות. אופן ההמלחה וההבחלה מאפשרים להאריך את חיי המדף שלה, למספר חודשים ועד שנה. בדומה לה, אך בשינוי התהליך, ניתן לייצר גבינה בולגרית שמקורה מהבלקן.


כדאי לדעת…

  • סעיף 1 כדאי לדעת
  • סעיף 2 כדאי לדעת
  • סעיף 3 כדאי לדעת
  • סעיף 4 כדאי לדעת
  • סעיף 5 כדאי לדעת

מעט

  • מעט על… 1
  • מעט על… 2
  • מעט על… 3
  • מעט על… 4
  • מעט על… 5

על מנת לעבוד עם החלב ולייצר ממנו מוצרים באיכות טובה, יש לערוך היכרות יסודית עם החלב כחומר גלם, ללמוד את תכונותיו ותכונות המוצרים המופקים ממנו. כך ניתן יהיה לנצל את יתרונות החלב כדי שנפיק מהם את המיטב. כל פעולה בשלבי ההכנה משפיעה על טיב המוצר וטעמו.
סדנאות "עושים גבינות בבית" עוסקות בכל אלה ברמה גבוהה. בסדנה ניתן הסבר מקיף על הרכב החלב, תכונותיו ועל גורמי הקלקול העלולים להיווצר בו.

Comments are closed.